Afbeelding: Golfbaan Het Rijk van Nijmegen

Geheimhoudingsverklaring

In een geheimhoudingsverklaring leg je vast dat je werknemer verplicht is tot geheimhouding voor bepaalde zaken. Ook regel je hiermee de aansprakelijkheid, een mogelijke boeteclausule en de duur van de overeenkomst.

Meer kennisartikelen

RI&E aanvragen

Aan de arbocatalogus voor de golfbranche is ook een RI&E gekoppeld. Voor leden is deze applicatie kosteloos te gebruiken.

Lees verder »

IKB stappenplan

Het individueel keuzebudget (IKB) is een budget dat medewerkers van golfbanen naar eigen inzicht en behoeften kunnen besteden. Passend bij hun persoonlijke situatie of ambities. In dit artikel geven wij een stappenplan om het in te voeren.

Lees verder »