Overzicht: Formulier

Bianca

Geheimhoudingsverklaring

In een geheimhoudingsverklaring leg je vast dat je werknemer verplicht is tot geheimhouding voor bepaalde zaken. Ook regel je hiermee de aansprakelijkheid, een mogelijke boeteclausule en de duur van de overeenkomst.

Lees verder »
Bianca

Formulier portretrecht

Het portretrecht formulier gebruik je om cursisten of leden toestemming te laten geven voor het gebruik van de gemaakte foto’s en/of filmbeelden in media-publicaties, zoals brochures, nieuwsbrieven, advertenties, berichten op de website en social media, het intranet van Nederlandse Golf Federatie, Open Golfdagen, Golfstart en de betreffende golfclub of -baan.

Lees verder »
Bianca

Formulier functioneringsgesprek

Functioneringsgesprekken hebben een informeel karakter. Naast het functioneren van je werknemer, kan ook het functioneren van jou als leidinggevende besproken. Dit formulier helpt je om het gesprek goed te laten verlopen.

Lees verder »
Bianca

Formulier beoordelingsgesprek

Beoordelingsgesprekken hebben een relatief formeel karakter. Tijdens zo’n gesprek beoordeel je het functioneren van je medewerker. Dit formulier helpt om het gesprek gestructureerd te laten

Lees verder »