Overzicht: arbeidsovereenkomst

Bianca

Geheimhoudingsverklaring

In een geheimhoudingsverklaring leg je vast dat je werknemer verplicht is tot geheimhouding voor bepaalde zaken. Ook regel je hiermee de aansprakelijkheid, een mogelijke boeteclausule en de duur van de overeenkomst.

Lees verder »