Overzicht: beoordeling

Bianca

Formulier beoordelingsgesprek

Beoordelingsgesprekken hebben een relatief formeel karakter. Tijdens zo’n gesprek beoordeel je het functioneren van je medewerker. Dit formulier helpt om het gesprek gestructureerd te laten

Lees verder »