Overzicht: personeel

Bianca

Verzuimreglement medewerkers

Dit reglement is voor medewerkers en maakt onderdeel uit van de arbeidsovereenkomst. Het reglement is aangepast aan alle wettelijke bepalingen en afspraken vanuit de CAO golfbranche.

Lees verder »
Bianca

Personeelshandboek

Ontvang je nieuwe medewerker met dit uitgebreide personeelshandboek. Hierin staat informatie over het dienstverband, maar ook over algemene afspraken, de veiligheid en afspraken rondom ziekteverzuim.

Lees verder »