Afbeelding: ams

AMS het nieuwe RI&E systeem

Iedere werkgever is verplicht om een arbobeleid te voeren dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden.

AMS het nieuwe RI&E systeem

Iedere werkgever is verplicht om een arbobeleid te voeren dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet. Onderdeel van dit arbobeleid is het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Toetsing van de RI&E is niet altijd verplicht. Dat hoeft niet als een bedrijf ten hoogste 25 werknemers heeft én gebruik maakt van een erkend branche RI&E-instrument zoals opgenomen op rie.nl.  De NVG biedt deze branche RIE gratis aan de leden. Hiervoor introduceren we ons nieuwe systeem AMS. Met jouw bestaande gegevens kun je nu inloggen op het nieuwe AMS-systeem. Heb je nog geen inloggegevens? Stuur een bericht naar info@nvg-golf.nl en wij maken dit voor je aan. Klik hier om naar AMS te gaan.