Afbeelding: Golfbaan Bentwoud

Over NVG

De Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties (NVG) is dé ondernemersorganisatie voor de golfaccommodaties in Nederland en vertegenwoordigt ruim 60% van de volwaardige golfbanen in Nederland. De NVG behartigt de belangen van haar leden, draagt zorg voor kennisuitwisseling en – ontwikkeling van golf in Nederland.

Rol en toegevoegde waarde NVG op ontwikkelen

De Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties (NVG):

 • behartigt de belangen van haar leden
 • ondersteunt deze ondernemers in hun bedrijfsvoering
 • faciliteert kennisontwikkeling en kennisdeling
 • werkt (samen) aan het imago van de golfbranche en –sport in Nederland

De NVG is het (vrijwillige) collectief van de golfbanen in Nederland. In 2015 hebben de leden van de NVG zich uitgesproken over het belang van het bestaan van de NVG. Leden hebben gekozen voor het collectiviteitsmodel: samen sterk staan. Als belangrijkste focuspunten kwam naar voren dat het collectief zich ten eerste moet richten op de belangenbehartiging van de leden gevolgd door kennisuitwisseling. Voorwaarde is een sociaal coherent netwerk van leden.

Door een sterke bottom-up en regionale aansluiting met 130 leden is het netwerk van de NVG sterk in het delen van kennis en kunde, trends en kansen. Hierdoor kan de NVG de branche in beweging krijgen.

Betrokkenheid

De leden zijn sterk betrokken bij de Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties door:

 • 6 regio-overleggen met meerdere overleggen per jaar per regio
 • Nationaal Golfcongres met ca 350 bezoekers per jaar
 • meerdere werkgroepen en commissies (leden NVG en derden)
 • een maandelijkse nieuwsbrief
 • actief bestuur en kantoor

Kernwaarden

Kernwaarde van de Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties (NVG): collectieve belang dienen en kennisuitwisseling faciliteren. De branche in staat om een gezonde golfbaan exploitatie te realiseren.

Aantal acties hiervoor:

 • onderzoek doen naar motieven van (nieuwe) spelers
 • leden betrekken, kennis en kunde delen, activeren
 • plannen maken om de nieuwe golfer vast te houden
 • de centrale digitalisering van starttijden biedt kansen en bedreigingen voor de leden van de NVG. De NVG heeft hier een groot belang te behartigen. Enerzijds om de toegang tot starttijden te vereenvoudigen en anderzijds om een potentieel gevaar van afhankelijkheid van een derde partij te ondervangen.