Afbeelding: quick poll enquete scan

Quick poll, enquêtes & scans

Quick poll

De mening van onze leden telt. Om deze mening gemakkelijk en snel te horen, maakt de NVG regelmatig gebruik van de NVG quick poll. Via een online tool worden vragen gesteld aan alle leden om feedback over uiteenlopende onderwerpen te verkrijgen.

Ook kunnen leden zelf een vraag over een onderwerp aandragen. De NVG zorgt er dan voor dat de vraag aan alle leden gesteld wordt en deelt vervolgens weer de uitslag met de leden. Deze dienst is gratis voor leden van de NVG.

Enquête

Naast de quick poll biedt de NVG ook de service aan om gratis enquêtes te versturen via de enquêtetool van de NVG. Wanneer leden een onderzoek willen uitvoeren, kunnen zij de vragenlijst opsturen naar de NVG. De NVG zet de vragen in de enquêtetool, waarna de enquête gedeeld kan worden met de respondenten en na afloop de resultaten opgestuurd worden. Deze service is alleen voor leden.

Horeca quick scan

Om quick scans voor horeca advies te bieden, werkt de NVG samen met Van Spronsen & Partners. Het helpt het bestuur en/of management van golfaccommodaties meer inzicht te geven in hun horeca exploitatie. De werkzaamheden van Van Sprongen & Partners bestaan uit:

Er wordt een bezoek gebracht aan de horeca op de desbetreffende golf accommodatie om een indruk te krijgen van het concept. Tevens vindt een eerste gespreksronde plaats met de ondernemer, bestuur of management en eventuele andere relevante partijen (zoals bijvoorbeeld de accountant). De gesprekken gaan in op de volgende zaken:

 • Prestaties van het horecabedrijf (omzetten, inkopen, personeelsbeleid, winst);
 • Visie op gerealiseerde situatie en de ontwikkelingen;
 • Eventuele operationele knelpunten;
 • Eventueel beoogde oplossingen en reeds genomen maatregelen;
 •  
 • Bedrijfsconcept;
 • Faciliteiten, oppervlaktes en capaciteit;
 • Assortiment en product niveau;
 • Prijsniveau en –beleid;
 • Marketing- en promotionele activiteiten, reviews en recensies;
 • Pand, beschikbare ruimtes en routing van gasten.

Analyse van de jaarrekeningen en andere beschikbare financiële rapportages (maand- of kwartaaloverzichten) van de afgelopen vijf jaar. De financiële analyse behandeld de volgende onderdelen:

 • Beoordeling omzetontwikkeling en analyse van het seizoen patroon.
 • Analyse van horecabesteding per ronde en een vergelijking met normcijfers.
 • Analyse van horeca omzet per dagdeel/servicemoment en inzicht in effectiviteit van openingstijden van de horeca op de golf accommodatie.
 • Beoordeling inslag naar omzetgroepen (keuken, dranken en overige) en vergelijking met normen voor vergelijkbare bedrijfsvoeringen.
 • Beoordeling personeelskosten en managementvergoeding.
 • Analyse en beoordeling overige exploitatiekosten. Analyse van de algemene kosten, huisvestingskosten en verkoopkosten in relatie tot geldende normen voor soortgelijke bedrijven.
 • Analyse en beoordeling financieringsopzet en kapitaallasten. Analyse financieringsstructuur en voorwaarden. Beoordeling van de kapitaallasten (afschrijvingen en rentekosten) en een vergelijking met normcijfers.
 • Analyse en beoordeling pachtsom of huursom en een vergelijking met normcijfers.
 • Analyse en beoordeling bedrijfsresultaat. Beoordeling van het nettoresultaat ten opzichte van het omzetniveau en analyse en beoordeling van de cash flow en betalingscapaciteit.
 • Omzetprognose: op basis van de gerealiseerde omzetten uit het verleden wordt een omzetprognose voor de komende drie jaren opgesteld.
 • Opstellen exploitatieprognose voor de komende 3 jaren.
 • Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren moeten wij de volgende gegevens/documenten opvragen:
 • Recente menukaart (dranken en gerechten) met prijzen.
 • Jaarrekening 2019, 2020, 2021, 2022.
 • Maandoverzichten van de afgelopen vier jaar, of in ieder geval het omzetverloop per maand in 2018, 2019 en 2022.
 • Het aantal leden, het aantal greenfee spelers en het totaal aantal ronden dat gelopen is in de jaren 2018-2022.
 • Uitsplitsing van de omzet naar dagdelen en/of aantal gasten of bonnen waar mogelijk.

Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren ontvangen wij de gegevens/documenten:

 • Recente menukaart (dranken en gerechten) met prijzen.
 • Jaarrekening 2019, 2020, 2021, 2022.
 • Maandoverzichten van de afgelopen vier jaar, of in ieder geval het omzetverloop per maand in 2018, 2019 en 2022.
 • Het aantal leden, het aantal greenfeespelers en het totaal aantal ronden dat gelopen is in de jaren 2018-2022.
 • Uitsplitsing van de omzet naar dagdelen en/of aantal gasten of bonnen waar mogelijk.
 • Ingevulde opdrachtbevestiging.

Aanmelden kan door te mailen naar leonievanspronsen@spronsen.com (incl. gegevens/documenten).

Kosten horeca quick scan

De kosten voor bovenstaande werkzaamheden bedragen normaliter € 3.575,= (excl. BTW), echter ontvangen NVG leden een speciale korting van € 500. De kosten voor deze quickscan bedragen dan ook € 3.075,= voor NVG leden.