Afbeelding: Wassenaarse Golf Groendael

Regio-overleg

De regio overleggen zijn een belangrijke pijler binnen de NVG. Meerdere keren per jaar komen golfbaaneigenaren, managers en bestuurders van aangesloten golfbanen- en clubs bij elkaar om te praten over ontwikkelingen in de branche, zaken die met de exploitatie te maken hebben en over nieuwe initiatieven die ontplooit kunnen worden.

Er is een verdeling gemaakt in 6 regio’s, te weten:

  • Limburg
  • Brabant
  • Oost (Gelderland & Overijssel)
  • Noord (Groningen & Friesland & Drenthe)
  • Zuid-Holland & Zeeland
  • Noord-Holland & Utrecht

In iedere regio wordt de NVG vertegenwoordigd door een van de bestuursleden en de directie. De overleggen worden gecoördineerd door medewerkers van NVG. De regio overleggen zijn een waardevolle aanvulling voor golfbanen en -clubs om met (lokale) thema’s om te gaan.