Afbeelding: Drukwerk

Goed werkgeverschap, wat betekent dat voor jou als ondernemer?

Als ondernemer bent u er uiteraard op gericht het maximale uit uw bedrijf te halen. Maar niet alles wat bij ondernemerschap hoort, brengt evenveel voldoening. U kunt er voor kiezen sommige zaken uit te besteden.

Goed werkgeverschap, wat betekent dat voor jou als ondernemer?

Als ondernemer bent u er uiteraard op gericht het maximale uit uw bedrijf te halen. Maar niet alles wat bij ondernemerschap hoort, brengt evenveel voldoening. U kunt er voor kiezen sommige zaken uit te besteden. Wat dacht u bijvoorbeeld van het uitbesteden van al het regelwerk en de administratie rondom personeel door te kiezen voor payroll? Graag laten wij u kennis maken met Jigler – dé partij voor personeelsoplossingen binnen NVG Inkoop.

Om alle faciliteiten van uw golfbaan optimaal te benutten heeft u een hoop personeel nodig. Medewerkers voor greenkeeping en ander onderhoud van de baan, personeel voor administratie en hospitality, medewerkers in de golfshop en natuurlijk keukenpersoneel en bediening. Al dit personeel – zeker wanneer u ook nog werkt met tijdelijk personeel, zoals scholieren en studenten – zorgt voor veel administratie en uitzoek- en regelwerk. Wilt u uw waardevolle tijd niet meer besteden aan het doen van administratie? Dan is payroll voor u de oplossing.

Wat is payrolling?
Payrolling is afgeleid van het Engelse woord “payroll,” wat loonlijst betekent. En dat is precies waar het om gaat bij payrolling. Als ondernemer plaatst u een medewerker die u hebt geworven bij een payrollorganisatie op de loonlijst. De payrollpartij wordt dan de formele werkgever en neemt de juridische en administratieve verplichtingen over die gepaard gaan met het werkgeverschap. Vervolgens wordt de medewerker exclusief aan u uitgeleend, terwijl u zelf de aansturing op de werkvloer behoudt.

Passende arbeidsvoorwaarden voor payrollmedewerkers
Wanneer u het werkgeverschap delegeert aan een payrollpartij, hoeft u zich geen zorgen meer te maken over de personeelsadministratie. U hebt immers extra (HR-)ondersteuning ingeschakeld. Dit begint met het aanbieden van de arbeidsovereenkomst. Payrollmedewerkers hebben recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als intern personeel. Door gebruik te maken van de cao Golfbranche ontvangt uw medewerker waar hij/zij recht op heeft, inclusief het juiste salaris, vakantiegeld en verzuimvergoeding. Bovendien genieten payrollmedewerkers van extra voordelen, omdat ze brutoloon, vakantiegeld of vakantiedagen kunnen inzetten om producten en abonnementen met belastingvoordeel aan te schaffen. Dit draagt bij aan medewerker binding, wat van groot belang is gezien het huidige tekort aan personeel op de arbeidsmarkt.

De voordelen voor jou als ondernemer
Door te kiezen voor payroll, profiteert u als ondernemer van diverse voordelen:
– Tijdig betalen van loon dankzij een goede salarisadministratie;
– Het juist toepassen van de voor uw organisatie geldende cao;
– Verzorgen van loonstroken en jaaropgaven;
– Zekerheid in afdrachten, zoals loonheffingen en sociale verzekeringspremies;
– Administratieve verwerking van verlof en vakantiedagen;
– Begeleiding bij ziekte en verzuim;
– Betaling ziekengeld volgens de gemaakt afspraken in uw cao en/of arbeidsvoorwaardenreglement;
– Altijd op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving;
– Goede pensioenregeling met het payrollpensioen;
– Begeleiding bij het ontslaan van een payrollmedewerker en verzorgen van de juiste transitievergoeding.

Wat moet u als ondernemer doen bij payroll?
Het selecteren van geschikte kandidaten voor uw organisatie is iets wat een payrollpartner niet doet. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf een geschikte kandidaat te vinden en sollicitatiegesprekken te voeren. Zodra u de geschikte kandidaat hebt geselecteerd, draagt u deze aan bij de payrollpartij. U blijft ook het primaire aanspreekpunt voor de medewerker met betrekking tot alle zaken die zich op de werkvloer voordoen. De payrollpartij fungeert als een ondersteunende back-up, met name voor eventuele juridische of financiële vraagstukken.

Exclusieve samenwerking met Jigler
NVG Inkoop werkt voor personeelsoplossingen exclusief samen met Jigler. Al ruim 20 jaar ontzorgt Jigler ondernemers op personeelsgebied. Vele deelnemers van ons inkoopcollectief maken inmiddels gebruik van de dienstverlening van Jigler. Bovendien kunt u via NVG Inkoop profiteren van aantrekkelijke tarieven.

Ook uw personeelsbeheer goed geregeld via Jigler?
Jigler nodigt u uit voor een vrijblijvend gesprek om de voordelen voor uw organisatie te bespreken en voor te rekenen. Ook maken zij graag een gratis vergelijk wanneer u al met een payrollpartij samenwerkt. Interesse? Neem contact op met NVG Inkoop via T. 0318-421655 of info@xandrion.nl.