Afbeelding: Duurzaam waterbeheer

Duurzaam waterbeheer

NGF, NVG en NGA presenteren publicatie over duurzaam waterbeheer voor Nederlandse golfbanen en benadrukken de uitdagingen en mogelijke maatregelen.

Duurzaam waterbeheer

NGF presenteert, in samenwerking met NVG en NGA, een publicatie over duurzaam waterbeheer. Golf en water zijn onlosmakelijk verbonden. Uitdagende waterpartijen, een gezonde natuur op de baan en de gezondheid van het gras zijn afhankelijk van voldoende en schoon water. Toenemende droge zomers en intensieve regenbuien vormen een bedreiging voor de kwaliteit van de golfbanen.

De Nederlandse golfbanen staan daarmee voor een grote uitdaging: jaarrond een optimale baanconditie leveren, terwijl de waterbeschikbaarheid verandert. Veel is mogelijk, mits goed waterbeheer wordt toegepast op de baan. Lees hier een publicatie over welke maatregelen op het gebied van waterbeheer mogelijk zijn.