Afbeelding: samen1

Nieuwe samenwerkingen NVG

De NVG heeft twee nieuwe samenwerkingen namelijk Maas recreatie bedrijfsmakelaardij en Makkinga WOZ-advies & Leisure & Tax.

Nieuwe samenwerkingen NVG

De NVG heeft twee nieuwe samenwerkingen namelijk Maas recreatie bedrijfsmakelaardij en Makkinga WOZ-advies & Leisure & Tax. Beide samenwerkingen zijn van toegevoegde waarde voor de exploitatie van jouw golfbaan. Deze samenwerkingen staan in het teken van de waardering van jullie golfbaan en is dus vooral van belang voor eigenaren en bestuursleden van golfbanen. Makkinga WOZ-advies & Leisure & Tax kunnen ondersteunen bij het bezwaar maken op de WOZ.

Maas recreatie bedrijfsmakelaardij is sinds 1979 gespecialiseerd in het aan-/ verkopen en taxeren van watersport en recreatiebedrijven. Over de volle breedte van de leisuremarkt bieden wij onze diensten aan. Maas RBM is een bekende partij in de recreatiesector, zowel in de verblijfsrecreatie, de watersport als de dagrecreatie. Wij taxeren en begeleiden de aan- en verkoop van campings, bungalowparken, jachthavens, golfbanen, hotels, wellnesscomplexen, themaparken, etc. Voor een aantrekkelijke aanbieding ga je naar Maas RBM website

Makkinga WOZ-advies & Leisure & Tax

Tijdens de coronaperiode hebben veel (nieuwe) golfers de weg naar de golfbaan
gevonden. Dat heeft bij veel gemeenten het beeld versterkt dat golfbanen per
definitie een florerende business hebben. Uit recente cijfers blijkt echter dat het
aantal onbeperkte speelrechten/lidmaatschappen van golfbanen en de gespeelde
rondes juist weer afnemen, terwijl de exploitatiekosten stijgen. Bovendien staan
golfbanen de komende jaren voor de nodige uitdagingen.

Zo stijgen de (minimum) lonen en is het steeds lastiger om geschikte greenkeepers
en horecapersoneel te vinden. Ook de stijgende onderhoudskosten, de beperking
in het gebruik van toegestane bestrijdingsmiddelen en (tijdelijke) baansluitingen
door wisselende natte en droge weersomstandigheden, hebben een grote invloed
op een positieve exploitatie. De stijgende exploitatiekosten lopen niet altijd parallel
aan een stijgende omzet. Dit vereist de nodige creativiteit om met aangepaste
speelrechten en (business)evenementen voldoende golfers naar de banen te
trekken en de prijsstijgingen van onbeperkte speelrechten/lidmaatschappen,
greenfees en andere diensten op golfbanen te kunnen beperken.

Omdat gemeenten deze factoren niet uit eigen beweging in de WOZ-waarde
verwerken, is dit een goed moment om kritisch naar de WOZ-waarde van uw
golfbaan te kijken. O.b.v. de situatie van uw golfbaan in de afgelopen jaren en de
prognose voor 2024, kunnen wij nagaan of de WOZ-waarde op een juiste wijze is
vastgesteld. Het heeft alleen zin om bezwaar te maken als er valide argumenten
zijn om de WOZ-waarde daadwerkelijk te verlagen. Bovengenoemde argumenten
geven echter aan dat er op meerdere vlakken aanknopingspunten kunnen zijn om
de WOZ-waarde van uw golfbaan te verlagen. En, een lagere WOZ-waarde leidt tot
lagere OZB-lasten en verhoogt de afschrijving op gebouwen voor de winstbelasting!

Als u de WOZ-beschikking 2024 heeft ontvangen, dan vernemen wij graag of u
prijsstelt op een vrijblijvende analyse van de WOZ-waarde van de golfbaan. Wellicht
kan een WOZ-scan tot een mooie besparing leiden! Enig punt van aandacht is dat
er binnen 6 weken na dagtekening van de WOZ beschikking 2024, een (pro forma)
bezwaar moet worden ingediend. Er zijn geen verplichtingen en geen kosten in
deze eerste fase. Bij een eventuele vervolgstap kunnen wij een flexibele feeafspraak maken, zodat uw kosten nihil of zeer laag zijn. Wij bieden NVG-leden een
korting van 10% op onze tarieven.

Ferry Makkinga en Alexander Hagen adviseren diverse golfbanen (waaronder veel
NVG-leden) al sinds 2013 over de WOZ-waardering van hun golfbaan. Bij meerdere
golfbanen hebben zij via een bezwaar de WOZ-waarde zeer substantieel kunnen
verlagen (30%-70%). Deze golfbanen profiteren jaren van een structurele verlaging
van de OZB-aanslagen en andere heffingen die gebaseerd zijn op de WOZ waarde.
In diverse gevallen hebben zij zelfs de belasting over eerdere jaren nog kunnen
terugvorderen.

Ferry Makkinga
Makking WOZ-Advies
06-27889896
info@makkingawozadvies.nl
www.makkingawozadvies.nl

Alexander Hagen
Leisure & Tax
06-30440211
ah@leisuretax.com
www.leisuretax.com