Afbeelding: samenwerking

Samenwerking NVG & VvGM

De NVG en de Vereniging van Golfclub Managers (VvGM) zijn een samenwerking gestart! Beide organisaties versterken elkaar met als doel “een gezonde golfbranche”.

Samenwerking NVG & VvGM

Wie is de VvGM?
De Vereniging van Golfclubmanagers (VvGM) is een ledenorganisatie
voor managers werkzaam in de golfbranche en biedt een platform
voor inspiratie, opleiding en professionalisering.


De vereniging heeft ruim 80 leden en is een sociaal trefpunt en
kennisnetwerk voor de Nederlandse Golfclubmanagers. Leden delen
branche-informatie met elkaar en ontmoeten elkaar op de bijeenkomsten.
Eenmaal per jaar wordt er een opleidingsweekend georganiseerd, waarbij
de manager zelf centraal staat.

In 2024 is Marie-José Heshusius (De Hooge Rotterdamsche) benoemd tot
voorzitter. De overige bestuursleden zijn: Jacintha Verkerk (Golfclub
Zeewolde), Susan Kool (De Kroonprins) en Taco Faber (De
Haarlemmermeersche Golfclub).

Lid worden van de VvGM doe je op persoonlijke titel en kost € 105 per jaar.
De NVG kan een lidmaatschap bij de VvGM van harte aanbevelen.

Samenwerking met de VvGM
De NVG en de VvGM zijn in 2024 een samenwerking gestart. Dat heeft in
eerste instantie concreet geleid tot algemene input voor het Nationaal
Golfcongres en het samenstellen van de workshop “in gesprek met de
Golfclubmanager”.

NVG & VvGM zijn van plan om op overlappende gebieden nauwer samen te
werken en gezamenlijke initiatieven te ontplooien. De VvGM en de NVG
zullen jullie op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

Mocht je ideeën of vragen hebben over deze samenwerking, neem dan
contact op met Simone Veldt via sv@nvg-golf.nl of Marie-José Heshusius via
clubmanager@dehoogerotterdamsche.nl