Afbeelding: Golf & Padel Sluispolder

Studieovereenkomst terugbetaling

Deze overeenkomst mag gebruikt worden in het kader van een opleiding op initiatief van de werknemer. Het is niet toegestaan een studieovereenkomst te sluiten voor verplichte scholing, of scholing die essentieel is voor uitvoering van de functie.

Meer kennisartikelen

RI&E aanvragen

Aan de arbocatalogus voor de golfbranche is ook een RI&E gekoppeld. Voor leden is deze applicatie kosteloos te gebruiken.

Lees verder »

IKB stappenplan

Het individueel keuzebudget (IKB) is een budget dat medewerkers van golfbanen naar eigen inzicht en behoeften kunnen besteden. Passend bij hun persoonlijke situatie of ambities. In dit artikel geven wij een stappenplan om het in te voeren.

Lees verder »