Afbeelding: Golfbaan Noordeloos

Voorbeeldovereenkomst verpachting horeca

In een pachtovereenkomst worden afspraken vastgelegd over de looptijd van de overeenkomst en overige rechten en plichten tussen partijen, zoals de exploitatievergoeding en het verdeling van onderhoudskosten.

Meer kennisartikelen

RI&E aanvragen

Aan de arbocatalogus voor de golfbranche is ook een RI&E gekoppeld. Voor leden is deze applicatie kosteloos te gebruiken.

Lees verder »

IKB stappenplan

Het individueel keuzebudget (IKB) is een budget dat medewerkers van golfbanen naar eigen inzicht en behoeften kunnen besteden. Passend bij hun persoonlijke situatie of ambities. In dit artikel geven wij een stappenplan om het in te voeren.

Lees verder »