Afbeelding: Geen hogere btw, je belast er heel Nederland mee

Voorgenomen BTW verhoging sport

In het partijenakkoord staat een btw-verhoging gepland voor gelegenheid tot sportbeoefening.

Voorgenomen BTW verhoging sport

In het partijenakkoord staat een btw-verhoging gepland voor gelegenheid tot sportbeoefening:  met andere woorden voor kaartje en abonnement voor sport bij ondernemers. Verenigingssport blijft uitgezonderd van heffing van BTW. De verhoging voor sportevenementen maakt ook deel uit van het plan. De verhoging zou in moeten gaan per 1 januari 2026. Slecht nieuws voor onze branche en in schril contrast met de ambitie van het partijenakkoord om sport en bewegen meer in te zetten voor preventie en beperking ziektekosten. Wij vragen ons dan ook af of de partijen zich dit realiseren.

Samen met de POS (Platform ondernemende sportaanbieders waarin 18 sportbranches zijn vertegenwoordigd) zijn we vanuit NVG druk bezig om onze zorgen en onvrede over de mogelijke btw-verhoging onder de aandacht te brengen met onder meer een brandbrief aan politici. Aangezien het vooral van belang is om de politiek wakker te schudden én beïnvloeden, zullen we ons de komende weken stevig focussen op deze lobby.

Daarnaast is het persbericht breed opgepakt door verschillende media. Grote landelijke media als het AD en Het Parool hebben artikelen geplaatst (online en print) en ook tv, radio en online platformen zullen items maken of hebben deze al gemaakt. Kijkend naar de online berichtgeving over het thema ‘mogelijke btw-verhoging en sport’ zijn er deze week in de online media (nieuwsberichten en social media) ruim 30 miljoen impressies geweest. Dit aantal is zo hoog omdat mensen items over dit onderwerp delen en hun volgers dit dan ook weer zien.

Onderstaand een aantal voorbeelden van artikelen/items die in het nieuws zijn verschenen:

–             Artikel AD

–             Artikel Parool

–             Interview bij POWNED

–             Fragment BNR

‘Geen hogere btw, je belast er heel Nederland mee’
Wellicht hebben jullie het al voorbij zien komen: vandaag is er een grootschalige campagne gelanceerd: ‘Geen hogere btw, je belast er heel Nederland mee’. Hiermee kan iedereen zich uitspreken tegen de aangekondigde btw-verhoging op cultuur, media en sport. POS ondersteunt deze door de cultuursector geïnitieerde campagne, omdat niet alleen de cultuursector, boeken en media door de maatregel getroffen zullen worden maar ook de sport. We hebben besloten om ons met o.a. NOC*NSF en KNVB aan te sluiten bij de campagne, maar we willen hierbij benadrukken dat het onderdeel is van een grotere aanpak voor de ondernemende sportsector.

POS blijft actief lobby voeren in Den Haag en achter de schermen zijn we druk bezig met een specifieke campagne voor de sport, die alle ondernemers en sporters in Nederland binnenkort kunnen delen om hun geluid te horen. Hier zullen branche-specifieke uitingen bij horen, die jullie met de eigen achterban kunnen delen. We hebben hierbij bewust gekozen voor een zorgvuldige aanpak en gedegen timing; het zal een proces van de lange adem worden en we willen er zeker van zijn dat we de juiste, meest krachtige boodschap communiceren én dat deze ook daadwerkelijk gehoord wordt (en bijvoorbeeld niet ondersneeuwt met allerhande andere petities en campagnes). Binnenkort horen jullie uiteraard meer over de campagne!