Overzicht: personeelszaken

Bianca

RI&E aanvragen

Aan de arbocatalogus voor de golfbranche is ook een RI&E gekoppeld. Voor leden is deze applicatie kosteloos te gebruiken.

Lees verder »
Bianca

Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)

Aandacht voor, en betrokkenheid bij het arbobeleid in een bedrijf is in het belang van zowel werkgevers als werknemers. Gezond en veilig werken dragen natuurlijk bij aan een duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Lees verder »
Bianca

Geboorteverlof

Sinds 1 juli 2020 kunnen partners aanvullend geboorteverlof opnemen. Tijdens het verlof krijgt de partner een uitkering van het UWV. Lees hier hoe het zit met het aanvragen en opnemen van dit geboorteverlof.

Lees verder »